ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО

Члан Српске Асоцијације за Спортски менаџмент - САСМ, може постати свако пословно способно пунолетно физичко или правно лице, које подржава циљеве Асоцијације и проналази се у активностима којима се ми бавимо. Да бисте постали наш члан потребно је да попуните приступницу и пошаљете је нам на мејл, а након одобравања чланства, бићете обавештени за уплату годишње чланарине. Попуњавањем приступнице и уплатом годишње чланарине стичете право на чланску картицу наше Асоцијације. Пре учлањења, неопходно је да прочитате врсте и услове учлањења у нашу Асоцијацију. Учлањивањем у Асоцијацију сматра се да сте сагласни са наведеним условима.

Процедура учлањења у Асоцијацију обухвата 4 (четири) корака и то:

- попуњавање приступнице на следећем линку (Google forms),
- одобравање чланства у Асоцијацију од стране Управног одбора у року од 7 дана,
- слање остале неопходне документације и
- уплату чланарине за текућу годину.

Молимо Вас да користите ћирилично писмо приликом попуњавања приступнице.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СТУДЕНТСКА ЧЛАНАРИНА

Потребна документација за студентску чланарину и пријем у чланство:

- Изјава да не постоји забрана одвијања стручног рада у спорту;
- Потврда да је студент на одговарајућем степену и години студија из области спортског менаџмента или менаџмента безбедности;
- Биографија;
- Две фотографије 35мм x 45мм (величина као за пасош);
- Доказ о уплати годишње чланарине (након одобравања чланства).

ИНДИВИДУАЛНА ЧЛАНАРИНА

Потребна документација за индивидуалну чланарину и пријем у чланство:

- Изјава да не постоји забрана одвијања стручног рада у спорту;
- Копија дипломе о стручној спреми или уверење (доказ о степену образовања или стручне оспособљености) из области спортског менаџмента или менаџмент безбедности;
- Копија додатка дипломе;
- Биографија;
- Две фотографије 35мм x 45мм (величина као за пасош);
- Доказ о уплати годишње чланарине (након одобравања чланства).

ПОСЛОВНА ЧЛАНАРИНА

Потребна документација за пословну чланарину и пријем у чланство:

- Решење из АПР-а;
- Статут;
- Одлука надлежног органа о учлањењу у Асоцјацију;
- Две фотографије 35мм x 45мм (величина као за пасош) за заступника/представника;
- Доказ о уплати годишње чланарине (након одобравања чланства).