Документа

Пословник о раду Скупштине САСМ

Пословник о раду Управног одбора САСМ

Правилник о коришћењу имовине САСМ

Правилник о Књизи чланова САСМ

Правилник о чланству у САСМ

Правилник о вођењу Књиге одлука у САСМ

Правилник о обављању стручног рада спортских стручњака у САСМ

Закон о спорту

Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама

Закон о ратификацији европске конвенције о насиљу и недоличном понашању гледалаца на спортским приредбама посебно на фудбалским утакмицама

Национална стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године