О Асоцијацији - САСМ

baner-sasm

Стручно спортско удружење Српска асоцијација за спортски менаџмент - САСМ је добровољно, невладино, неполитичко и непрофитно национално територијално стручно спортско удружење, основано 2022. године на неодређено време у Београду, које, као научна спортска организација, истражује питања спортског менаџмента и менаџмента безбедности у спорту, представља налазе истраживања у српској и међународној истраживачкој области и промовише научна истраживања спортског менаџмента и менаџмента безбедности у спорту.

У Спортско удружење удружују се спортски стручњаци и стручњаци у спорту стручних, струковних, академских и научних звања из области спортског менаџмента и безбедности у спорту, ради промовисања, подстицања проучавања, истраживања, научног писања, професионалног развоја и дељења у теоријској и примењеној области спортског менаџмента и спортске индустрије.
Спортско удружење ће организовати едукације и семинаре, проучавања образовних потреба у оквиру спортског менаџмента и менаџмента безбедности у спорту, доприносу ефективном ажурирању, пружању и размени специјализованих научних знања са академицима, професионалцима и студентима, као и праћење теоријског и практичног развоја спортског менаџмента, менаџмента безбедности у спорту и помоћ у стварању високо мотивисаних спортских менаџера.

ЦИЉЕВИ САСМ

- промовише и подстиче развој студија, научна истраживања и радове, као и помоћ у размени практичних и научних искустава, из области спортског менаџмента и менаџмента безбедности у спорту;
- промовише проучавање, анализу и дискусију о питањима везаним за спортски менаџмент у свакој земљи и међу различитим земљама у региону;
- кроз теоријске и практичне примере истражује менаџмент безбедности у спорту;
- стручно оспособљава спортске менаџере за вођење и координацију активности везаних за безбедност учесника на спортским и другим манифестацијама;
- ради са организацијама које подржавају удружења и организације за спортски менаџмент и безбедност у спорту;
- промовише међународну сарадњу и академску и професионалну размену у вези са спортским менаџментом у земљама региона;
- подстиче сазивање и организацију конференција, семинара, конгреса, едукација и обука;
- подучава и успоставља размену знања о техникама спортског менаџмента и безбедности у спорту;
- подстиче запошљавање и самозапошљавање спортских менаџера;
- подстиче менаџерске активности управљања у школама, спортским организацијама, спортским клубовима и друштвима;
- помаже спортским менаџерима приликом оснивања својих спортских привредних друштава, предузетништва и удружења;
- подстиче интересе чланова да унапреде своје способности и да шире знања о спортском менаџменту и активностима Спортског удружења;
- подстиче савремено и квалитетно вођење и управљање спортским догађајима, манифестацијама и спортским објектима;
- подржава и развија савремена технолошка достигнућа у спортском менаџменту и безбедности у спорту.