УПРАВА

1. Председник Скупштине и Управног одбора, уједно и оснивач стручно спортског удружења Српска Асоцијација за Спортски менаџмент - САСМ је:

Бојан Л. Ђорђевићдипл. струк. менаџ. у спорту и спортски стручњак - тренер.