ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Овде можете пронаћи високошколске образовне установе у Републици Србији, које имају на основним струковним и академским, мастер, специјалистичким и/или докторским студијама, акредитован студијски програм Спортски менаџмент, односно Менаџмент у спорту.

СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА И ОСПОСОБЉАВАЊА

Овде можете пронаћи акредитоване високошколске образовне установе, које одржавају стручна усавршавања и оспособљавања из области спортског менаџмента и менаџмента безбедности у спорту, за стицање звања Оперативни спортски менаџер и Организатор безбедности у спорту.